.

Песъкоструйни дюзи, куплунги-бързосменници, резервни части

Дюзи и Дюзодържачи

noz1noz2

Куплунги

NylonCuphose

Обезопасяващи връзки

safeCable

 

Препоръката на ЛИНКАМПБГ е да се ползват всички елемнти за обезопасяване, да се използват изправни дюзи и куплунги за да сте сигурни че песъкоструенето ще протече без аварии и повреди.