.

Шлангове високо налягане

Предлагат се следните ТИПОРАЗМЕРИ:

ГРУПА ДО 410 бара

  • Ф 6 / 7.5 м
  • Ф 6 / 15 м

ГРУПА ДО 600 бара

  • Ф 6 / 7.5 м
  • Ф 6 / 15 м

ГРУПА ДО 330 бара

  • Ф 10 / 15 м

ГРУПА ДО 500 бара

  • Ф 10 / 15 м