Пeсъкоструйни апарати

Пясъкоструен апарат

Има три вида пясъкоструйни апарати.

Типът, необходим за съответната цел, винаги трябва да се обмисли и прецени внимателно.

1. Пясъкоструен апарат на принципа на засмукване

При тези машини въздухът не се използва за струене, а само за доставяне на струйното средство на инжекционен принцип от съда към дюзата без налягане.

Област на приложение:

Леки почистващи работи, матиране на стъкло, почистване на тънки материали, отстраняване на остатъци от боя и т.н.. Този принцип се използва и в пясъкоструйните кабини.

2. Пясъкоструен апарат на вакумен принцип

При тази конструкция струйното средство се издухва и веднага се улавя от вакум и отново се привежда в циркулация (Educt-O-Matic).

Област на приложение:

Пясъкоструйна обработка във близост до машинни инсталации, почистващи работи върху малки повърхности, при които струйното средство може да причини повреди на съседни съоражения.

Двата типа пясъкоструйни парати се използват само за специални работи за разлика от следващите пясъкоструйни апарати под налягане.

3. Пясъкоструйни парати под налягане

Пясъкоструйния апарт е устройство с голям капацитет. Той се използва изключително за почистване на големи повърхности и трудно обработваеми елементи от конструкции, напр. в корабостроителници, в химически фабрики, големи ремонтни работилници, при почистване на сгради, мостове, стоманени или други конструкции с голяма повърхност.

Настоящата брошура разглежда по същество пясъкоструйни апарати под налягане. Произвеждат се два вида. Първия тип работи на принципа на гравитационната сила. Налягането е еднакво както над струйното средство, така и под него. Струйното средство попада чрез дозиращо устройство във въздушен поток. При втория модел струйното средство се издухва под действието на дюзата принудително през неподвижна тръба, дозиращо устройство и коляно директно в струйния маркуч.

Около 95% от всички уреди, които се използват при големи пясъкоструйни работи, работят на принципа на гравитационната сила.

Набавянето на необходимия пясъкоструен апарат под нялягане трябва да се извърши при спазване на следните точки:

1.  Пясъкоструйният апарат трябва да е конструиран възможно най-просто и да е снабден с транспортни ролки, за да може да се транспортира удобно от една работна площадка до друга, респективно през терена на строителната площадка.

2.  Конструкцията на съда трябва да отговаря на изискванията за безопасност на TUV (служба за технически надзор). Доставката трябва да се извърши съпроводена с Атестат за изпитвне на съда от TUV от завода производител.

3. Тръбната конструкция на пясъкоструйния апарат трябва да е проста и да има възможно най-малко фитинги и извивки. Минималната пропускателна способност на тръбите трябва да е 1" или 1¼" = 32мм, ако трябва да се постигне голям капацитет.

4.  Пясъкоструйния апарат трябва да работи еднкаво добре с всички описани по-нататък гранулати.

5. Той трябва да е оборудван с автоматична, самозатваряща се облицована с гума капачка за пълнене и с клапа за пълнене, която не се обслужва ръчно, както е при по-старите модели.

6.  Над отвора за пълнене към съда под налягане трябва да има бункер с вместимост около 60% от съда под налягане. Този бункер може да се пълни от помощник по време на работа, така че материалът при обезвъдушаване да протича веднага в съда под налягане.

7.  Съдът под налягане на пясъкоструйният апарат трябва да е с такива размери, че запасите от струйно средство да са достатъчни за работно време от 30-40мин. Тъй като разходът на струйното средство зависи от размера на дюзата и налягането на струята, определянето на рамера може да стане с помощта на таблиците в тази брошура. Вместимостта на съда не зависи от мощността на струята. Променя се само времето за пълнене.

8.  Пясъкоструйният апарат трябва да е оборудван с дозиращо припособление за струйно средство, което да регулира точно количеството на подавания въздух.

9.  Пясъкоструйният апарат трябва да е оборудван с входящ и изходящ кран за въздух.

10.  Пясъкоструйният апарт трябва да е снабден с лесен за отваряне отвор за обслужване, през който да преминава ръка, съгласно инструкцийте на TUV. Освен за инспектиране този отвор е важен и за отстраняване на чужди тела(хартия, дърво, камън и други).

11.  Съдът на пясъкоструйния апарат трябва да е с конично дъно с наклон не по-малко от 35° за свободно изтичане на струйното средство.

12.  Ако се работи с насипни струйни материали или струйното средство трябва да се използва неколкократно, върху фунията за пълнене трябва да се постави сито. Това гарантира, че в пясъкоструйния апарат ще попадне само струйно средство със сътоветната едрина на зърната.

13.  Ако монтирането на пясъкоструйния апарат трябва да стане на открито, трябва да се погрижите за защитен капак, който да предотврати проникване на влага.

14.  При пясъкоструйни апарати, които работят на непрекъснат режим, е целесъобразно апаратът да бъде с двоен съд. Такава инсталация по принцип се състои от два съда, разположени един над друг. Засмукването на струйното средство става от долния съд. Докато се работи горната част може да се обезвъдуши и отново да се напълни с гранулат. Щом пълният горен съд отново е под налягане, струйното средство изтича автоматично в долния съд.

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което е възможно да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.