.

Инсталации на фирма MUNKEBO за изсмукване и сепариране на отработен абразив

Инсталации за обработен абразив

Това е специализирана техника и се използва основно в заводи и предприятия от корабостроителната и кораборемонтната индустрия.  Закупуването на такава техника  изисква предварителни консултации  и добро познаване на  процесите  с  цел  вземане на най доброто решение.

vacuum1

 

vakuum3       vakuum4

 

vacuum2