.

Влагоотделителна и климатична техника за корабостроенето и кораборемонта от MUNKEBO

Влагоотделител [климатик]

Това е специализирана техника и се използува основно в заводи и предприятия от корабостроителната и кораборемонтната индустрия.  Закупуването на такава техника  изисква предварителни консултации  и добро познаване на  процесите  с  цел  вземане на най доброто решение.

dehum2

dehum