.

Устройства за мокро песъкоструене

Устройствата за мокро песъкоструене се използуват предимно при обработка на каменни и бетонови повърхности на места където не може да се вдига прах.

/при работа по фасади на сгради в урбанизирани зони/

Тези  устройства /приспособления/ са незаменими при почистване на фасади с каменна облицовка в урбанизираните райони. Използуването им запазва мощността и производителността на песъкоструйната техника  а    водата обезпрашава  работния  процес.

 

 wet-blaster   wetblast rght

shema