.

Песъкоструйни апарати за външно песъкоструене

 

clemco-scwb-2452

 

Песъкоструен апарат CLEMCO модел SCWB-2452

 

Технически данни:

 

 • дистанционно управление
 • обем на резервоара - 200 литра
 • оптимално работно налягане - 7 бара на изхода на дюзата
 • консумация на сгъстен въздух - от 5,5 до 9м³./мин. в зависимост от дюзата

 

Песъкоструен к-т с 40м. инсталация готов за работа

 

 • песъкоструен апарат CLEMCO 200 л. - 1 бр.
 • песъкоструен шланг  32x8 - 40 м.
 • куплунг   CQP –2 - 1 бр.
 • дюзодържател  NHP-2 - 1 бр.
 • песъкоструйна дюза  № 5/8mm./ - 1 бр.
 • дихателно гърне с филтър CPF-20R - 1 бр.
 • песъкоструен костюм  54 - 1 бр.
 • песъкоструен шлем APOLLO –100 - 1 бр.
 • индивидуален климатизатор СС - 1 бр.
 • дихателен шланг 9х3 мм.  - 20 м.

 

Минимално захранване с сгъстен въздух 5,5м³/мин. 8 бара

 

 SG-300-1

 

 

Пясъкоструен апарта CLEMCO

Ежекторен принцип на действие.

Този апарат е с относително малка производителност и има приложение при частични ремонти. Подходящ за автосервизи, както и за вграждане към манипулативни камери.

В зависимост от комплекта дюзи /въздушна и песъкоструйна/ изисква консумация на сгъстен въздух при 6 бара – от 300 до 3000 л/мин. Същия апарат може да се оборудва за безпрашно песъкоструене, което може да се използува за почистване на заварочни шевове преди контрол и за изработване на надписи върху метал, дърво , стъкло, камък и други.

 psap big

psap small

 

 

Други пяскструйни установки

Тези апарати са високо производителни и с различен капацитет на пясъкосъдържателите. Последните работят под налягане. С тези, с по голям капацитет се работи по открит способ – при почистване на метални конструкции  /преди и след монтаж/, в корабостроителнци и кораборемонтни заводи и други.

Апаратите с по малък обем /до 50-60литра/ обикновено се вграждат в по големи манипулативни камери. За правилния подбор на подходящата машина трябва да се изхожда от няколко изисквания: изходна повърхност, краен резултат и обем работа за единица време.