.

Устройства за вътрешно песъкоструене на тръби

Устройствата за вътрешно песъкоструене на тръби работят съвместно с песъксотруйна машина, като същите се поставят на мястото на песъкоструйната дюза.

В зависимост от диаметъра на тръбите се използуват различни устройства:

За тръби с вътрешен диаметър от ¾” до 2”     -  HOLO BLAST  Model HBJR

За тръби с вътрешен диаметър от  2” до 12”     -  HOLO BLAST  Model HB-3

За тръби с вътрешен диаметър от 8” до 36”     -  SPIN BLAST  Model SB-636

holoblast   trabi