.

Устройства за изсмукване на отработен абразив и за обезпрашаване на обработени повърхности

CLEMVAC MK III - Устройство за изсмукване на абразив и обезпрашаване на повърхности

Устройството работи със сгъстен въздух - 6-7 бара

Разход на сгъстен въздух - 5,5 м3/мин

Капацитет на измукване от 3т. до 10т. на час.

clemvac prinsipp

 

1

 

clemvac