.

Песъкоструйни апарати за безпрашно песъкоструене

Апарат за безпрашно песъкоструене. Удобен за използване, остава чисто след песъкоструене и отработения абразив е събран на едно място.

BEZPRASHNO

 

Апарат за почистване на заваръчни шевове (безпрашно)

 

educto1 educto