.
  • ЛИНКАМП предлага консултации свързани с почистване на повърхности и полагане на течни антикорозионни покрития.
  • Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
  • Доставка на резервни части по заявка.