.

Какво означава пясъкоструйна обработка

Под пясъкоструйна обработка се разбира почистване на повърхността по въздействието на пясък като абразивно средство, който се изпуска чрез въздух под налягане с високо ускорение през дюза върху обекта за почистване.

Въпреки че според рехнологичната терминология за този метод на почистване по подходящо е наименованието струйна обработка с гранулат, тъй като освен пясък се изполват различни струйни средства, в изложението по-долу се използва в практиката израз "пясъкоструйна обработка".

Най-често използваните видове струйни средства са разгледани подробно по-нататък.

Чрез метода на пясъкоструйна обработка може да се постигнат различни степени на почистване. При почистване на метални повърхности, същитете могат да се разделят на следните 4 групи:

  1. Пясъкоструйна обработка с почистващ ефект, подобен на изчеткване.
  2. Нормално почистване на повърхността без ефект с висок блясък.
  3. Почистване до почти бляскава меална повърхност.
  4. Почистване до напълно бляскава метална повърхност.

Изборът на степен на почистване трябва да се определи предварително във връзка с последващото нанасяне на повърхноста защита, според това, дали ще се нанася антикорозионна боя, лакова боя, адхезивен грунд, поцинковани или пластмасови покрития.

Пясъкоструйната технология се използва освен за почистване на метални повърхности и за матиране на стъкло за декоративни цели, при отстраняване на остатъци от лакове или бои върху дърво, при почистване на пластмасови предмети като зъбни протези, електронни принадлежности и т.н., също както и при отстраняване на отлаганиявърху бетон, при почистване на фасади на сгради, в кожарската индустрия и в много други отрасли.